Projecten

Onderwijs

Naast het bedrijfsleven richt Connect.frl zich op studenten en de MBO- en HBO-onderwijsinstellingen in en om Leeuwarden waar ze studeren bij Friese Poort, Friesland College en NHL Stenden.
Al meer dan 5 jaar doen Friese Poort en het Friesland College mee in Connect.frl. Onder meer via deelname aan het jaarlijkse evenement en diverse kennissessies. Het doel van de samenwerking is een betere aansluiting tussen het mbo-onderwijs en het bedrijfsleven. Ook biedt het kansen voor talentwerving en stimuleert het de doorstroming naar het hbo-onderwijs.

Connect.frl heeft daarnaast een convenant gesloten met NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden op het gebied van volwassenenonderwijs. Er is onderzocht waar deze groep behoefte aan heeft. Daar kwam uit naar voren dat er vraag is naar maatwerk, modulair studeren en de inbreng van bedrijven en instellingen. Dat was aanleiding om verder te gaan met de ontwikkeling van de opleiding Associate Degree IT Service Management (AD ITSM) en met de bachelor HBO-ICT. Aan de hand van 2 pilots wordt in co-creatie de invulling van de opleiding vastgesteld. Er wordt inmiddels gewerkt aan de eerste modules. Parallel daaraan wordt gewerkt aan het opzetten van een duurzame samenwerkingsvorm tussen NHL en de IT-sector.

Zoeken