Projecten

Talentontwikkeling

De werkgroep Talentontwikkeling biedt in Leeuwarden en omgeving de infrastructuur die IT-bedrijven en de IT-onderwijsinstellingen helpt om medewerkers en studenten aan elkaar te koppelen. Het doel van deze uitwisseling is om studenten en medewerkers in korte trajecten extra of nieuwe ervaring op te laten doen in verschillende onderdelen van het IT-vak.

 We hebben studenten in de afstudeerstage en in de uitstroomfase in beeld. Denk daarbij aan de volgende situaties:
– ‘Ik weet nog niet wat ik kan/wil.’
– ‘Ik weet wat ik wil, maar wil eerst ervaring opdoen.’
– ‘Wij zoeken specifieke kwaliteiten en leiden op.’
– ‘Laat maar eens zien wat je kunt/wij dagen je uit.’

Bij de medewerkers van IT-bedrijven, gaat het om de volgende situaties:
– opnieuw oriënteren op interesses
– meer kennis en ervaring opdoen
– (tijdelijke) detachering bij boventalligheid e.d.
– elkaar helpen bij tijdelijke projecten, grote storingen etc.

 

Zoeken